Projecten

Onderhanden Projecten

Opdrachtgever Project
Waterschap Noorderzijlvest
Onderhoud Debietmetingen waterbergingsgebied Peize, Oostervoortsdiepje en Dwarsdiep
Waterschap Vallei en Veluwe
Meten debiet Koloniën en Leuvenumsebeek 2018-2023
IJken debietmeters RWZI’s
Leveren debietmeter gemaal Veluwe
Wetterskip Fryslân
IJkmeting diverse gemalen, vistrap en inlaten
Leveren debietmeter Dokkumer Nieuwe Zijlen, Zandlaan, Linde en snelheidsmeter vispassage De Heining
Waterschap Aa en Maas
Incidentele debietmetingen bij 5 RWZI’s 2019-2020
Acacia water
Debietmeting waterafvoer in de Haak bij Numansdorp en bij Schokland
Waterschap Limburg
Levering debietmeter Schellinkesbeek
Hoogheemraadschap Rijnland
Verhuur debietmeter gemaal Gouda i.v.m. droogtebestrijding
Waterschap Vechtstromen
Aanleg debietmeters de Doorbraak
Inventarisatie debietmeetmethoden op verschillende debietmeetlocaties in het waterschap gebied
Debietmetingen regenwaterriool Enschede, gebied Roombeek
Modderkolk
Leveren snelheidsmeter vispassage de Run
Waterschap Brabantse Delta
IJken 55 inlaten


Selectie van Afgeronde Projecten

Opdrachtgever Project
Waterschap Velt en Vecht (Vechtstromen) Onderhoud geleverde debietmeters
IJken 60 kunstwerken (2004-2010)
IJken 30 inlaten (2008-2010)
IJken vrije afvoer 3 gemalen aan de Vecht (2011)
Analyse afvoer Mariënberg en correlatie peilen Drentsche Stuw en stuw de Haandrik (2005)
Opzetten hydrologische database (2001-2003)
Leveren diverse Ultrasonore Open Channel flowmeting Inventarisatie KRW meetlocaties (2009)
Waterschap Hunze en Aa’s
Levering debietmeter Phoenix bij Oude Zeesluis (2018)
Waterschap Noorderzijlvest
Opstellen Q-h relaties diverse stuwen en gemalen
Inrichten debietmeters Oostervoortsediepje (2012) en
Inrichten debietmetingen Dwarsdiep (2017)
Waterschap Peel en Maasvallei
Inrichten debietmeetpunt de Swalm (2011) (looptijdverschil)
Inrichten debietmeetpunt Gelderns-Nierskanaal (2012)
Inrichten debietmeetpunten Eckelsebeek (2018) m.b.v. Beluga
Deltares
Implementatie Fews bij Velt en Vecht (2008-2011)
Provincie Overijssel
Opstellen waterbalans kanaal Almelo Coevorden
CSO
Debietmetingen riool Universiteit Utrecht met Raven Eye (2018)
Waterschap Zuiderzeeland Validatie oppervlakte- en grondwatergegevens Zuiderzeeland ingewonnen met divers.
Debietmetingen 26 locaties (2008-2009)
Debietmeting RWZI Dronten (2009)
Debietmeting inlaten Urk (2009)
Gemeente Leeuwarden Plaatsen meetapparatuur Rioolgemaal Bleeklaan (2009)
Plaatsen meetapparatuur persleiding bij Rioolgemalen Hemrik en Caminghaborg (2010), Zuiderburen (2011) Westerhaven (2018)
Stork
Plaatsen 3 debietmeters bij waterschap Velt en Vecht (2009)
Knol
Debietmeting effluent RWZI’s Nijkerk, Apeldoorn, Amersfoort, Soest, Dronten en ijkmetingen Denitrificatietank Heilo en Emmeloord
Waterschap Rijn en IJssel
Meten Qh-relaties van stuwen en gemalen
Aanleg debietmeting Haarlo
Installeren debietmeetnet 55 locaties (2008-2010)
Levering debietmeter Groenlose Slinge
Onderhoud debietmeting Haarlo (2009-2012)
Waternet
Water snelheidsmeting Denitrificatie tank
Waterschap Brabantse Delta
Ontwerp aflaatwerk Tilburg en uitvoeren ijkmeting
Advies debietmetingen diverse locaties (2012)
Hoogheemraadschap Rijnland
IJken diverse gemalen en inlaten (2012-2019)
Rechtbank Dordrecht
Opstellen deskundigen rapport (2007)
Wetterskip Fryslân en haar rechtsvoorgangers
Levering debietmeters afwatering Terschelling (2010) en Tjonger
Debietmeting Westhoornermolenpolder (2009)
Meten toestroom Hooglandgemaal (2008) en inlaat (2018, 2019)
Gedetacheerd als beleidsmedewerker civiele techniek (2002-2003)
Inventarisatie mogelijkheden overdracht stedelijk water gemeenten (2001)
Provincie Drenthe
IJken 6 kunstwerken (2004-2005)
Vitens
Debietmeting Havikerwaard (2009-2012)


Kennisgebieden

Modelleren Aquarius, Swap, Modflow en Waternood
Software MS Office, Hymos, Fews, Intwis en Arcview


Publicatie

H2O, no 16, 2007 Veldcalibratie binnen handbereik? (iswm Pieter Filius, waterschap Velt en Vecht)